Štampa na kliritu – izrada slova od klirita – štampa na pleksiglasu

DIGITALNA ŠTAMPA NA KLIRITU

Klirit predstavlja pločasti materijal koji se koristi za izradu promotivnih proizvoda. Samim time, veoma je rasprostranjen za reklamnu upotrebu.

Digitalna štampa na klirit ploči ogleda se u pravljenju proizvoda kao što su ― kliritni stalci, kliritne kutije, kliritni pultevi, kliritne table, držači za cene od klirita, kliritni nosači brošura i kataloga, kliritni držači za flajere, 3D slova, i mnogi drugi reklamni proizvodi. 

Prednosti i karakteristike su velike, posebno se izdvaja jer poseduje transparentnost (čak do 92%), otporan je na različite vremenske uslove, UV stabilan, poseduje hemijsku otpornost, mogućnost termooblikovanja, ima široku primenu, male je mase, čime je montaža jednostavna, sertifikovan je za kontakt sa prehrambenim proizvodima i jednostavno se reciklira.

Zahvaljujući posedovanju takvih kvaliteta, sve češća je upotreba proizvoda od klirita, a pre svega za izradu reklamnih proizvoda, odnosno ima visok stepen primenjivosti u reklamnoj industiji.

Klirit je postao čest izbor upravo zahvaljujući pogodnostima koje su se pokazale tokom njegove dugogodišnjeg primene.

Stoga, štampa na kliritu nalazi široku primenu kada je u pitanju reklamna industrija, zahvaljujući širokom spektru boja i neograničenim dimenzijama, što utiče na dobijanje najrazličitijih proizvoda željenog dizajna.

Brendiranje proizvoda od klirita podrazumeva najrazličite mogućnosti, od personalizovanja proizvoda u vidu logotipa, do štampe raznih motiva i slika.

Transparentnost, otpornost na vremenske uslove, UV stabilnost, mala težina, jednostavno postavljanje, prihvatanje i postojanost štampe u punom koloru jesu prednosti zašto je čest izbor kada su u pitanju pločasti materijali.

Visokokvalitetna digitalna štampa velikog formata sa mogućnošću CNC oblikovanja klirita doprineće da vaši proizvodi dobiju željeni izgled.

Temeljno posvećivanje pažnje svakom delu procesa da bi se dobio proizvod sa štampom, doprinelo nam je pružanju kvaliteta u pogledu usluga, kao i da na vaše zahteve odgovaramo energično i efikasno.