Štampa na foliji – pvc nalepnice

 

DIGITALNA ŠTAMPA NA PVC FOLIJI

Digitalna štampa na PVC foliji predstavlja segment koji je visoko zastupljen kada je u pitanju ulaganje u marketing, odnosno u samu prodaju, i koji pripada domenu digitalna štampa velikog formata

Samolepljiva nalepnica, tj. PVC folija, predviđena je za spoljnu i za unutrašnju upotrebu, dok je njihov odabir, odnosno metod kako štampati nalepnice, uslovljen samom namenom i površinom na koju se apliciraju.

Štampu je moguće raditi na sjajnoj i mat podlozi (mat folija za štampu i sjajna folija za štampu), u zavisnosti od toga da li su namenjene za svetleće ili nesvetleće reklame, odnosno da li su osvetljene reflektorima ili nisu.

Odabir se vrši u odnosu na to da li se upotrebljavaju za brendiranje staklenih površina, poput izloga ili vrata (peskirna folija, prozorska folija, reflektujuća folija, kater folija, elektrostatička folija), da li se upotrebljavaju za brendiranje zidova (foto-tapete, samolepljive folije za zidove) ili podnu grafiku (podna folija), za brendiranje vozila (folija za automobile), za bilborde, table (folija za table), za lepljenje (kaširanje) na klirit, forex, lexan, penu, za dobijanje magnetnih proizvoda (magnetna folija) ili efekta ogledala (ogledalo folija), 

 

Spoljašnje brendiranje - Fasadna grafika - Brendiranje objekata - brendiranje zgrade - štampa na zgradi - reklama preko zgrade - brendiranje zgrada - folija preko zgrade - pvc folija - šuma - robna kuća beograd - novi beograd

 

SAMOLEPLJIVE NALEPNICE

Samolepljive nalepnice predstavljaju popularan način marketinške strategije, koje mogu biti idealni vid komunikacije sa klijentima, saradnicima, kupcima.

Pažnja se obraća i na to da li je potrebno da se PVC nalepnice zelepljene na staklenoj površini vide samo sa spoljne strane, odnosno da li je vidljivost štampe obostrana ili samo sa jedne strane, i da li je potrebno da propuštaju svetlost.

S obzirom na različite vrste PVC folija za štampu, moguće je dobiti najrazličitija rešenja grafike, uz mogućnost različitih oblika (CNC sečenje), dimenzija i struktura.

Brendiranjem PVC folijama mogu se prekriti čitave površine ili samo delovi – tako što se obavlja tzv. ispisivanje. Različiti natpisi dobijaju se katovanjem folije (kater folija), pa je često moguće kombinovati potpuno i delimično brendiranje.

Privlačan dizajn jeste ono što se podrazumeva da bismo početnu ideju dobili u finalnom obliku koji je potreban. Usluga dizajna PVC folije podrazumeva vaše gotovo grafičko rešenje koje nam dostavljate na pripremu, ili do njega dolazite zajedno sa našim timom iskusnih dizajnera, koji rade u skladu sa vašim zahtevima. Bitan deo u dizajnu jeste originalnost dobijenog rešenja, koji zajedno sa štampom podrazumeva dobijanje kvalitetne reklame.

Izrada nalepnica podrazumeva garanciju u pogledu postojanosti, kvaliteta, otpornosti na različite spoljne i unutrašnje faktore, što je uslovljeno i namenom i mestom primene.

MONTAŽA PVC FOLIJE NA POTREBNE POVRŠINE

Lepljenje/odlepljivanje/prelepljivanje čini jednostavan deo procesa jer se samolepljive nalepnice lako apliciraju i uklanjanju, bez ostavljanja tragova i oštećenja podloge.

Montaža se radi na svim površinama, dok se priprema za lepljenje obavlja adekvatno sa prostorom i površinom postavljanja. Takođe, moguća je njihova dodatna zaštita od fizičkih oštećenja, što se postiže uz — PVC laminaciju za zaštitu štampe (folija za zaštitnu laminaciju ili providna folija za štampu).

Nastojanje da konačan oblik digitalne štampe na PVC folijama bude u skladu sa postavljenim standardima kvaliteta i definisanim zahtevima, kao i dizajn, štampa i montaža, težimo da postignemo svakodnevnim radom na usavršavanju našeg tima saradnika, kao i ulaganjem u savremene materijale i adekvatnu opremu.

PVC FOLIJA

Poznata je po svom širokom spektru upotrebe, koristi se za indoor i outdoor oglašavanje, za zidnu i podnu grafiku, kao i za prozorsku.

Štampa na PVC foliji primenjiva je za fasade, izloge, prosvetljene reklame (backlit film), ceradna platna (baner folija), natpise, dekoraciju, brendiranje (zidova, podova, različitih vrsta vozila – automobila, vozila javnog saobraćaja), sajamsku grafiku, prozorsku grafiku, tablu za pisanje. Uz to, postoji i zaštitna koja ima, kao što joj i naziv kaže, zaštitnu funkciju.

Njihovom upotrebom dobijate kratkoročno, srednjoročno i dugoročno rešenje za reklamno oglašavanje ili dekoraciju. U skladu sa vašom potrebom za postojanošću i otpornošću materijala pomažemo vam u njihovom odabiru.

Boja na PVC foliji je izuzetno kvalitetna, može je odlikovati lakoća u lepljenju i uklanjanje bez tragova, ukoliko je potrebno, dok je za neke potrebno iskustvo i znanje, u čemu pomaže tim naših stručnih montažera. 

Prednost PVC folije jeste u tome što pruža kvalitet materijala i kvalitet štampe, jednostavan način montaže/demontaže, povoljno vremensko trajanje, neprozirnost, fleksibilnost, uglavnom veliku otpornost na vremenske uslove, UV stabilnost, visok sjaj.

Saradnja sa našim timom od velikog je značaja kada je u pitanju ovakav vid štampe, zbog različitih ideja i njihovog realizovanja. Od grafičke pripreme, preko dizajna, do sečenja i montaže, pomažemo vam u svakom koraku, kako biste dobili proizvod u željenom obliku.

Cena PVC folije sa štampom formira se na osnovu vašeg upita – u odnosu na vrstu folije na kojoj se štampa, potrebnih dimenzija, i drugih pojedinosti.

FOLIJA ZA ŠTAMPU

Štampa na foliji visoko je zastupljena kada su u pitanju veliki formati, kako zbog svoje upotrebne vrednosti, tako i zbog estetske funkcije koju poseduje.

Postoji širok spektar PVC folija pogodnih za štampanje, namenjenih za različite staklene površine (izloge, vrata, prozore, podove), metalne i PVC, za zidove, podove, automobile, dok se mogu primenjivati i na blago zakrivljenim, udubljenim, i na procepima. Pored toga, obavlja se i njihovo kaširanje (lepljenje)  na pločaste materijale.

Višegodišnje iskustvo nam je omogućilo prisustvo reklama na mnogim lokacijama nastalih u saradnji sa našim iskusnim timom, i to grafikom na:

  • mat foliji za štampu i
  • sjajnoj foliji za štampu.

Štampa na mat ili sjajnoj foliji ima svoju primenu u brojnom spoljašnjem i unutrašnjem oglašavanju.

Da li ćete se opredeliti za mat ili sjajnu zavisi od toga da li želite reklamu koja je osvetljena ili ne. Ukoliko želite osvetljenu, odabir će biti na mat površini, dok se sjajna ne može upotrebljavati u tu svrhu zbog refleksije svetlosti.

Radimo sa belim i providnim folijama, sa različitim širinama rolni, bilo da su vam potrebne za kratkoročnu, srednjoročnu ili dugoročnu upotrebu.  

Upotreba štampanih folija pruža brojne mogućnosti kada je u pitanju njeno apliciranje, pogodnost za mnoge tehnologije štampanja, uz visok kvalitet štampe i čitavog gotovog proizvoda, odlične dimenzije, povoljan vek trajanja u odnosu na izabranu vrstu.

Zbog brojnih karakteristika i upotrebne vrednosti, dizajn reklama na folijama za štampu može biti različit i primenjuju za brendiranje, izradu reklama, ali i za dekorisanje poslovnog i privatnog prostora.

MAT FOLIJA ZA ŠTAMPU

Mat folija, koju karakteriše mat podloga, pruža mogućnost osvetljenosti reklame, dok sjajne folije za štampu ne mogu da se upotrebljavaju za osvetljenje zbog refleksije. 

Njene prednosti su brojne, a u našoj proizvodnji upotrebljamo folije za standardne aplikacije, za kratkoročne i srednjoročne reklame jarkih boja, za lako uklanjanje, za unutrašnje oglašavanje.

Dostupne su u različitim širinama rolni i različitim bojama, sa različitom upotrebnom vrednošću.

SJAJNA FOLIJA ZA ŠTAMPU

Iskustvo, profesionalnost i stručnost omogućili su da imamo brojne zadovoljne klijente.

Uspeh smo pronašli i u kvalitetu materijala koji koristimo za naše proizvode. Pored brojnih materijala, u našoj proizvodnji svakodnevno se koriste različite vrste PVC folije – mat i sjajne.

Štampa na sjajnoj foliji nalazi primenu i u spoljnjem i u unutrašnjem oglašavanju, s tim da vaša reklama ne može biti osvetljenja, zbog refleksije svetlosti.

Sve potrebne konsultacije u vezi sa mogućnostima, kvalitetom i odabirom folije dobijate od našeg tima. Upotreba folija sa sjajem zavisi od njene namene, a kod nas na raspolaganju postoje brojne vrste za različite površine.