Brendiranje staklenih površina folijama

 

BRENDIRANJE STAKLENIH POVRŠINA FOLIJAMA — FOLIJA ZA STAKLO — PESKIRNA, CUT FOLIJA…

Štampa na staklu različitih formata i oblika ima širok spektar primene na staklenim površinama, koje predstavljaju jedno od pogodnih mesta za realizovanje marketinških ideja.

Štampa na staklu, kao reklama na staklu, je vrlo efektna pre svega zbog svoje uočljivosti. Zatim i zbog povoljnih mogućnosti u pogledu spoljašnjeg i unutrašnjeg apliciranja.

Poznati proces “ispisivanja folijama” može se raditi na svim staklenim površinama. Poput izloga, staklenih vrata, zidova, podova, pultova, stolova, na staklima vozila, i drugim površinama koje su pogodne za apliciranje (print na staklu).

Štampa na folijama za staklo ima brojne prednosti. Dok je glavna karakteristika ovakvog načina brendiranja zapravo u tome što niste uslovljeni postojećim dezenima.

Stoga, prednost brendiranja staklenih površina u spoljašnjim i unutrašnjim uslovima jeste u dobijanju motiva po želji. Odnosno dobijanju dekorativnog izgleda — tzv. dekorativno staklo.

 

FOLIJE ZA BRENDIRANJE STAKLENIH POVRŠINA

Za brendiranje staklenih površina mogu se upotrebljavati različite vrste PVC folija, koje daju različite efekte, providne i neprovidne, mat i sjajne.

Peskirna folija pruža izgled peskirnog stakla, daje visok estetski efekat, zaštitu od pogleda, dok ne ugrožava uticaj svetlosti.

Ogledalo folija upotrebljava se za izradu sečenih slova, ili za prekrivanje cele površine stakla, što se postiže i katerskim isecanjem PVC folija.

Mat folije upotrebljavaju se kada je potrebna osvetljenost reklama. Dok se sjajne folije ne upotrebljavaju u tom slučaju zbog same refleksije.

Mogućnost da se sa spoljene strane vidi samo reklama, odnosno da je vidljivost samo sa unutrašnje strane, postiže se apliciranjem one way vision folije.

Estetska funkcija, pored kvaliteta materijala i štampe, jeste ono našta se stavlja poseban akcenat. Bez obzira da li se brendiranje staklenih površina radi u svrhu reklame ili kao dekoracija poslovnog i stambenog prostora.

Prednost se daje i mogućnosti štampe sa 3D efektom.

Reklame na folijama za staklo imaju prednost i u visokoj otpornosti na spoljne uticaje, kao i na različite vidove mehaničkih oštećenja.

LEPLJENJE FOLIJE NA STAKLO

Konsultacije u vezi sa odabirom vrste folije u skladu sa potrebama i zahtevima dobijate od članova našeg tima. Kao i merenje površine na koju se aplicira, uslugu grafičkog dizajna, štampe i samog lepljenja.

Postavljanje folija na staklene površine, odnosno njihovu montažu, obavljaju naši stručni montažeri, profesionalno i sa odgovarajućom savremenom opremom i materijalom. Na taj način se dobija kompletna usluga i garancija o postojanosti, upotpunjena željenim dizajnom.

Posebna pogodnost jeste u tome što možete menjati izgled samo uz promenu folija, uz pristupačne cene brendiranja staklenih površina. 

Često menjanje folija ne oštećuje površinu i nije štetno jer se štampa radi eko bojama koje su bez štetnih isparenja i mirisa, što je posebno značajno za unutrašnje brendiranje