Brendiranje događaja

Brendiranje konferencija i korporativnih događaja 

Scenografija  i dekoracije 

Sajamska grafika 

Brendiranje koncerata i festivala 

BRENDIRANJE DOGAĐAJA

Brendiranje događaja podrazumeva povezivanje sa posetiocima i ujedno povećanje imidža kompanije.

Dobijaju sve veći značaj u društvu, pa se sa razlogom pažnja posvećuje kvalitetu njihovog brendiranja. 

Brendiranje događaja za cilj ima stvaranje impresija, i to kroz sledeće:

Brendiranje proslava podrazumeva grafiku događaja zahvaljujući kojoj će se odvojiti od sličnih na tržištu, čime se ujedno postiže promocija proizvoda i usluga.

Za takav vid promocija, koriste se različiti načini spoljašnjeg i unutrašnjeg oglašavanja, različite vrste reklamnih konstrukcija.  

Štampa za događaje različitih namena radi se na materijalu koji je u skladu sa načinom i namenom brendiranja PVC foliji, papiru, mesh platnu, ceradi — PVC baneru, pločastim materijalima

Većina kompanija ne može bez organizovanja korporativnih događaja, konferencija, reklamnih kampanja.

To su skupovi sa određenim brojem ljudi koji se podižu na viši nivo, a kod kojih je prva faza promocija kroz koju se sprovodi brendiranje, čime se i stvara svest o postojanju događaja.

Njihova promocija povećava se upotrebom reklamnog materijala. Što mogu biti različiti flajeri, brošure, posteri, i sličan reklamni materijal koji se kasnije upotrebljava i na samim događajima.

Naš tim saradnika, zahvaljujući višegodišnjem iskustvu u pogledu brendiranja istaknutih korporativnih proslava, festivala, koncerata, pruža sve potrebne konsultacije u vezi sa izgledom grafike.

Pod uslugom podrazumevamo izlaženje na teren i uzimanje dimenzija, savete u vezi sa dizajnom, štampom i montažom, što su parametri kada se formira cena brendiranja događaja.

Cilj pružanja celokupne usluge jeste dobijanje jedinstvenog i kvalitetnog brendinga.