Backboard – Backdrop

DOGA štamparija - Digitalna štampa velikih formata - reklamne konstrukcije - Backdrop - backboard - display wall - roll up - cfl - k1 - belgrade

 BACKDROP

Backdrop se smešta u reklamne konstrukcije, odnosno granu promo opreme ili displey sistema za promociju. Namenjen je za sajmove, seminare, kongrese, konferencije, predavanja, i druge slične događaje.

Backdrop stampa predstavlja aluminijumska konstrukcija sa brzim sistemom montaže i demontažeje, i  čes je  izbor jer ga odlikuje jednostavna postavka, do svega nekoliko minuta.

Štampa na backdrop-u je popularna tehnika koja se koristi za kreiranje atraktivnih pozadina za različite događaje, konferencije, sajmove, nastupe, fotografisanja i druge prilike. Backdrop predstavlja veliki panel koji se postavlja iza pozornice, na zid ili na drugu površinu radi stvaranja vizuelne pozadine koja ističe brend, poruku ili estetski dizajn.

Štampani backdrop može biti izrađen od različitih materijala kao što su tkanina, PVC, poliesterski materijali ili drugi slični materijali. Na ovaj panel se štampaju grafički elementi kao što su logotipi, slike, tekst, ili kombinacija svih njih, kako bi se postigao željeni vizuelni efekat. Kvalitetna digitalna štampa omogućava reprodukciju bogatih boja, oštrih detalja i visoke rezolucije, što rezultira atraktivnim i profesionalnim izgledom backdrop-a.

Prednosti štampanog backdrop-a uključuju:

  1. Brendiranje i promocija: Štampani backdrop omogućava kompanijama da istaknu svoj brend, poruku ili proizvode na događajima, stvarajući vizuelni utisak i povećavajući prepoznatljivost.

  2. Pozadina za fotografisanje: Backdrop pruža profesionalnu pozadinu za fotografisanje, bilo da se koristi za portrete, grupne fotografije ili proizvode.

  3. Estetski efekat: Štampani backdrop može dodati estetsku vrednost događaju, poboljšavajući atmosferu i ukupni dojam koji ostavlja na publiku.

  4. Prilagodljivost: Backdrop se može prilagoditi potrebama i zahtevima događaja u pogledu veličine, dizajna i sadržaja.

  5. Ponovna upotreba: Kvalitetno izrađen backdrop može se koristiti za više događaja, pružajući dugotrajan i ekonomičan alat za promociju.

Prilikom kreiranja štampanog backdrop-a, važno je uzeti u obzir dizajn, brending, ciljnu grupu i poruku koju želite preneti. Kvalitetna štamparska usluga kao što je ona koju pruža DOGA štamparija može vam pomoći da postignete željeni efekat i kvalitetnu štampanu pozadinu za vaš događaj.

Mobilna je i laka za transportovanje zbog mogućnosti pakovanja u transportni kofer/torbu sa točkićima, koji zauzima veoma malo prostora.

Uz to, dobijaju se i reflektori sa priključnim kablovima kako bi se koristio i za večernje organizovane događaje i u prostorijama koje su zatamljene, a za osvetljenost štampe.

Poseduje veliku površinu za grafička rešenja.  Grafika je kaširana na juvidure, pa postoji mogućnost da se na postojećoj ili novoj juvidur površini izvrši rebrendiranje proizvoda novim grafičkim rešenjima.

 

MODELI BACKBOARD-A

Prilikom izbora vrste backboard-a, imamo ravan i zaobljen. Oba modela imaju iste karakteristike – prilikom sklapanja. Štampa se ne gužva i ne oštećuje, dok se prilikom rasklapanja, vraća u prvobitan oblik.

Prednost backdrop-a jeste u mogućnosti korišćenja iste konstrukcije više od jednog puta, uz promenu štampe zbog sastava koji je sačinjen od dugotrajne aluminijumske konstrukcije.

Pri tome, odlikuje ih mala težina i pakovanje u torbu sa točkićima, što olakšava prenosivost i transport.

Naše dugogodišnje iskustvo kao i kvalitetna izrada konstrukcije, zatim štampa na juvidurima, koja je postavljena na metalnu konstrukciju uz pomoć metalnih traka, doprineće da vaš traženi backboard bude efektan, odgovarajućih dimenzija, i ispostavljen u potrebnom vremenskom roku.