Štampa na staduru

ŠTAMPA NA STADURU

Stadur predstavlja čvrstu, sendvič penastu ploču, prilagodljivu za različite vidove indoor i outdoor reklamnog oglašavanja. Štampa na staduru pravi je izbor ukoliko vam je potrebno unutrašnje oglašavanje.

Bele ploče od penastog PVC čine njegove površine, dok je ispunjen belom, tvrdom penom koja čini jezgro.

Mogućnost visokog kvaliteta digitalne štampe u punom koloru, dvostrane štampe, CNC oblikovanja jesu prednosti ovakvog pločastog materijala. Pored toga, mala masa, otpornost na izloženost spoljnim faktorima i čvrstoća čine ga pogodnim za raznovrsnu primenu.

Reklame od stadura najčešće su u obliku POS displeja, različitih tabli, natpisa, kao i za dekoraciju unutrašnjeg prostora. Uz odgovarajući dizajn i štampu čine proizvode koji će istaći vaš brend i učiniti ga prepoznatljivim.

Digitalna štampa velikih formata na različitim vrstama materijala upotrebljava se i za spoljašnju i za unutrašnju primenu, dok predstavlja bitan proces koji se mora ispoštovati od inicijalizacije do finalnog dela. S obzirom na to da je moguća na svim pločastim materijalima, primenjuje se i na staduru.

Stadur, kao čvrsta penasta ploča, pogodan je za različite vidove reklama. 

Mala masa, stabilnost, otpornost na atmosferske uticaje, jednostavna montaža jesu prednosti prilikom njegovog odabira za štampu, naročito za table informativnog karaktera, POS displeje, različite tipove vitrina, različite vidove natpisa, dizajn enterijera i izloga.

Kako dugo i često upotrebljavamo stadur, koji spada u pločasti materijal, posedujemo iskustvo i stručnost u pogledu njegove primene.

Zahvaljujući svojim povoljnim karakteristikama, do sada se pokazao odličan za direktnu digitalnu štampu, odličan za spoljne i unutrašnje uslove, a pokazao je i mogućnost različite obrade (standardnim alatima), dok se njegova zaštita postiže se obostrano zaštitnom folijom.Štampa na staduru pravi je izbor ukoliko vam je potrebna dvostrana štampa velikog formata.