Štampa velikog formata

DOGA štamparija - Digitalna štampa velikog formata - štampa na pvc folijama - štampa na papiru - štampa na pločastim materijalima - štampa na ciradnom platnu - štampa na mesh-u DOGA štamparija


DIGITALNA ŠTAMPA VELIKIH FORMATA

Šta predstavlja digitalna štampa velikih formata?

Digitalna štampa na velikim formatima znači da naši štampači mogu da prihvate poslove veće od 18″ (inča) u prečniku. 
Kao veoma značajan deo današnjeg marketinškog oglašavanja, tržište štampe velikog formata nastavlja da raste. Počev od velikih brendova, različitih organizacija, malih i srednjih predužeća, potražnja za kratkotrajnom grafikom velikog formata, za različite događaje, promocije, prodajna mesta, nikad nije bila veća.

Zašto odabrati digitalnu štampu?

Sve prisutnija i neophodnija, dok se koristi u kombinaciji sa sredstvima digitalnog sveta, dovodi nas do odgovora – zašto štampa velikog formata.

Napredak nauke i tehnologije doprineo je razvoju brojnih tehnika štampe. Proces štampe započinje tako što nam dostavite vaše grafičko rešenje, ili u saradnji sa našim timom grafičkih dizajnera dođete do rešenja. Nakon toga preuzimamo umetničko delo unosimo ga u datoteku za štampanje gde mašina nanosi mastilo na željeni materijal.  

Digitalna štampa daje veliku fleksibilnost kada su u pitanju različite slike ili tekstovi. Primera radi, digitalna štampa omogućava da se odjednom obradi serija štampe od 1.000 znakova, pritom da svi budu sa nekom razločitom porukom. 

Koje su prednosti ovakvog vida štampe?
Prednost je u mogućnosti nastanka najrazličitijih oblika koji se dobijaju u zavisnosti od vrste materijala katovanjem i CNC sečenjem.
Digitalna štampa je brža od tradicionanog vida štampe jer nije potrebno praviti matične ploče pre stampe.  Pošto diggitalna štampa ne funkcionište uz pomoć matičnih ploča izmene se mogu vršiti između otisaka.  Takođe digitalna štampa je ekološki dosta prihvatljivija u odnosu na tradicionalnu štampu. 

Tržišna komunikacija dovela je da se štampa može realizovati u svim dimenzijama i na raznovrsnim materijalima:

Digitalna štampa na PVC foliji,

Digitalna štampa na papiru,

Digitalna štampa na mesh rupičastom platnu,

Digitalna štampa na ceradnom platnu,

Digitalna štampa na pločastim materijalima,

Digitalna štampa na tapetama, 

Digitalna štampa na kanvas platnu.

Digitalna štampa velikih formata poseduje visok kvalitet rezolucije i pun kolor, što uz adekvatnu monatažu čini uspešne savremene kanale za oglašavanje.

Gde možemo primetiti digitalnu štampu?
Digitalna štampa velikog formata nalazi se svuda oko nas. Sigurno ste primetili brendirane autobuse, grafike na zgradama, izlozima, lokalima.. Mogućnosti primene su neograničene, a uz odgovarajći dizajn može izgledati veoma uverljivo. 

MATERIJALI ZA DIGITALNU ŠTAMPU VELIKIH FORMATA

Materijali za štampu predstavljaju neizostavni deo našeg procesa rada. Materijal koji koristi Doga štamparija je najboljeg kvaliteta, jer od materijala u daljem procesu utiču gotovi svi ostali elementi. 

Štampani materijal velikog formata prisutan je svuda oko nas, dok svaki od njih ima različitu upotrebnu vrednost, namenjenu za spoljašnje ili unutrašnje potrebe. Njihovom upotrebom jeste cilj da se dobiju proizvodi koji će uticati na promociju zarad povećanja prodaje putem reklamnog oglašavanja.

Vrste reklamnog materijala za štampu koje koristimo u procesu rada jesu:

  • rol materijali i
  • pločasti materijali.

U okviru rol materijala imamo različite vrste papira, PVC banera, PVC folija, kanvas platna, tapeta, backlight filma. Sa druge strane, štampa i oblikovanje pločastih materijala podrazumeva upotrebu forex-a, pene, aki light-a, klirita, alubonda, pleksiglasa, PVC ploča. Pored toga, zastupljena je i štampa na kartonu, kao i digitalna štampa na tekstilu namenjenom za oglašavanje.

Otpornost maeterijala
Svaki materijal i proizvod mora biti visokokvalitetan, otporan na spoljašnje faktore, ukoliko je namena za spoljnu upotrebu, ili prilagodljiv unutrašnjim uslovima. U skladu sa svim tim zahtevima, uslovljena je i sama njihova postojanost.

Bilo da su u pitanju materijali za spoljašnju upotrebu, ili materijali za unutrašnju upotrebu, kod nas prolaze čitav proces od štampe do montaže, tokom kojeg nastojimo da odnos njihovog kvaliteta i kvaliteta gotovog proizvoda bude na najvišem mogućem nivou.

Usavršavanje u pogledu izbora materijala, dizajna, pripreme, štampe, montaže, doprinelo nam je u pogledu postavljanja standarda pružene finalne usluge, odnosno u pružanju odličnog odnosa kada je u pitanju kvalitet i cena digitalne štampe velikog formata.

Takvim poslovanjem pružamo realizaciju od ideje do montaže, sa mogućnošću sečenja i oblikovanja po vašoj želji. Reklamni štampani materijal ili materijal za brendiranje dobijate u formi proizvoda najvišeg kvaliteta.