Digitalna štampa velikih formata

DOGA štamparija - Digitalna štampa velikog formata - štampa na pvc folijama - štampa na papiru - štampa na pločastim materijalima - štampa na ciradnom platnu - štampa na mesh-u DOGA štamparija

 

DIGITALNA ŠTAMPA VELIKOG FORMATA

Digitalna štampa velikih formata je zastupljena kroz različite savremene medije. Pokrenuti zainteresovanost njenim izgledom jeste primarni cilj koji se nastoji postići. Naročito kada smo suočeni sa činjenicom da era štampe i te kako opstaje pored sve moćnije digitalizacije.

Sve prisutnija i neophodnija, dok se koristi u kombinaciji sa sredstvima digitalnog sveta, dovodi nas do odgovora – zašto štampa velikog formata.

Napredak nauke i tehnologije doprineo je razvoju brojnih tehnika štampe. Među njima je i njeno direktno prenošenje na podlogu. Digitalna štampa velikog formata, bez sumnje, jeste „siguran put“ za prilazak različitim ciljnim grupama. Putem vizuelnog koda koji će „zaustaviti“ njihovu pažnju na vama i na prisutnost vašeg brenda.

Način kako pokrenuti zainteresovanost njenim izgledom uslovljena je time ko se oglašava, šta se predstavlja i gde je primenjiva. Prednost je u mogućnosti nastanka najrazličitijih oblika koji se dobijaju u zavisnosti od vrste materijala katovanjem i CNC sečenjem.

Kako smo svakodnevno svedoci najrazličitijih oblika oglašavanja, uslovljenih novim potrebama i konkurentskim faktorima, s vremenom je počeo da bude i akcenat da se veličinom formata privlači sama pažnja, da bi se ostvario neposredni utisak na primaoce reklame.

Tržišna komunikacija dovela je da se štampa može realizovati u svim dimenzijama i na raznovrsnim materijalima:

Digitalna štampa na PVC foliji,

Digitalna štampa na papiru,

Digitalna štampa na mesh rupičastom platnu,

Digitalna štampa na ceradnom platnu,

Digitalna štampa na pločastim materijalima,

Digitalna štampa na tapetama, 

Digitalna štampa na kanvas platnu.

Digitalnu štampu velikog formata odlikuje visok kvalitet rezolucije i pun kolor, što uz adekvatnu monatažu čini uspešne savremene kanale za oglašavanje. Kombinacija različitih navedenih materijala može predstavljati pravi promotivni miks, koji će realizacijom našeg tima doprineti ostvarenju vašeg cilja.

MATERIJALI ZA DIGITALNU ŠTAMPU VELIKIH FORMATA

Materijali za štampu predstavljaju neizostavni deo našeg procesa rada. Kroz višegodišnji odabir i upotrebu različitih vrsta, zajedničkim radom našeg profesionalnog tima i iskustvom, došli smo do onih koji poseduju najbolji kvalitet, jer u daljem procesu utiču na gotovo sve elemente.

Štampani materijal velikog formata prisutan je svuda oko nas, dok svaki od njih ima različitu upotrebnu vrednost, namenjenu za spoljašnje i unutrašnje potrebe. Njihovom upotrebom jeste cilj da se dobiju proizvodi koji će uticati na promociju zarad povećanja prodaje putem reklamnog oglašavanja.

Vrste reklamnog materijala za štampu koje koristimo u procesu rada jesu:

  • rol materijali i
  • pločasti materijali.

Svaki od njih nalazi širok spektar primene i mogu predstavljati pravo rešenje kada je u pitanju marketing i brending vaše firme. U okviru rol materijala imamo različite vrste papira, PVC banera, PVC folija, kanvas platna, tapeta, backlight filma. Sa druge strane, štampa i oblikovanje pločastih materijala podrazumeva upotrebu forex-a, pene, aki light-a, klirita, alubonda, pleksiglasa, PVC ploča. Pored toga, zastupljena je i štampa na kartonu, štampa na vinilu, kao i digitalna štampa na tekstilu namenjenom za oglašavanje.

Svaki materijal i proizvod mora biti visokokvalitetan, otporan na spoljašnje faktore, ukoliko je namena za spoljnu upotrebu, ili prilagodljiv unutrašnjim uslovima. U skladu sa svim tim zahtevima, uslovljena je i sama njihova postojanost.

Bilo da su u pitanju materijali za spoljašnju upotrebu, ili materijali za unutrašnju upotrebu, kod nas prolaze čitav proces od štampe do montaže, tokom kojeg nastojimo da odnos njihovog kvaliteta i kvaliteta proizvoda bude na najvišem mogućem nivou.

Usavršavanje u pogledu izbora materijala, dizajna, pripreme, štampe, montaže, doprinelo nam je u pogledu postavljanja standarda pružene finalne usluge, odnosno u pružanju odličnog odnosa kada je u pitanju kvalitet i cena digitalne štampe velikog formata.

Takvim poslovanjem pružamo realizaciju od ideje do montaže, sa mogućnošću sečenja i oblikovanja po vašoj želji. Reklamni štampani materijal ili materijal za brendiranje dobijate u formi proizvoda najvišeg kvaliteta.