Podna grafika – brendiranje podova – grafika za podove – reklama na podu

DOGA štamparija - Digitalna štampa velikih formata - unutrašnje brendiranje - podna grafika - nalepnica za pod - folija za pod - podna nalepnica - folija za gaženje - obeležavanje košarkaškog terena

 

PODNA GRAFIKA

Podne površine prekrivaju se grafikom u potpunosti ili delimično, čime čine zapaženi vid reklame, prilagođene postavljanju u spoljašnjim i unutrašnjim uslovima, odnosno za unutrašnje brendiranje, kao i spoljašnje. 

Mogu se primetiti u različitim javnim ustanovama, od različitih prodajnih objekata, sportskih i koncertnih prostora, benzinskih stanica, do banaka, apoteka, knjižara, i slično.

Brendiranjem podova, osim što se postiže uspešan vid reklame, doprinosi se i njihovom estetskom izgledu, bilo da je ispred ili unutra objekata.

Efekat takvog načina reklamiranja jeste povećanje zapaženosti brenda, proizvoda i usluga.

 

BRENDIRANJE PODOVA PVC FOLIJOM

Folija za podne površine – podna folija – pogodna je za štampu i prilagođavanje različitim površinama poput drvenih, staklenih, dok je moguće postavljanje i na pločice i beton.

Sa visokim stepenom stabilnosti, može da pokriva cele površine, ili da budu u formi nalepnica, čime pokrivaju manje delove.

3D podna grafika jeste atraktivan način da se istaknu reklamne poruke, uz mogućnost postizanja različitih efekata.

Dizajn je jedan od glavnih faktora za dobijanje potrebnog izgleda grafike, koji možete osmisliti zajedno sa našim timom grafičkih dizajnera.

Podovi mogu da sadrže različite znakove, informacije, obaveštenja, u kombinaciji sa ostalim vidovima brendinga, na različitim površinama, u formi štampane ili katovane folije.

Oblik i dimenzije prilagođavaju se i njihovim različitim izgledima. Nastoji se da se svi elementi uklope, odnosno da budu u saglasju sa celokupnim vizuelnim identitetom.

GARANCIJA I ZAŠTITA GRAFIKE NA PODU

Montaža grafike na pod podrazumeva prethodno adekvatno pripremanje podloge na koju se aplicira i adekvatno materijalu koji se postavlja.

S obzirom na to da je izložena svakodnevnom korišćenju – gaženju, neophodna je visoka otpornost na različite vidove mehaničkih oštećenja.

Preko PVC folije postavlja se laminacija, kao vid zaštite na spomenuta oštećenja i usled uticaja spoljašnjih i unutrašnjih faktora, dok datu foliju čini i neklizajućom.

Mogućnost jednostavnog menjanja grafike i njena cena dodatne su prednosti u pogledu potrebe za rebrendiranjem, čime se često može menjati postojeći izgled.

Takođe, održavanje ne zahteva dodatni posao, već se obavlja redovnim sredstvima za higijenu.