Štampa na kliritu

 ŠTAMPA NA KLIRITU

Digitalna štampa na kliritu sve više se koristi u reklamnoj industriji zbog brojnih prednosti koje nudi.

Klirit predstavlja pločasti materijal koji se koristi za izradu promotivnih proizvoda.

Štampa na kliritu se ogleda u pravljenju proizvoda kao što su ― kliritni stalci, kliritne kutije, kliritni pultevi, kliritne table, držači za cene od klirita, kliritni nosači brošura i kataloga, kliritni držači za flajere, 3D slova, i mnogi drugi reklamni proizvodi. 

Prednosti i karakteristike su velike.  Poseduje  transparentnost (čak do 92%), ali i otpornost na različite vremenske uslove, upravo zato se i izdvaja. Pored toga, poseduje UV stabilnost, hemijsku otpornost i mogućnost termooblikovanja. Ima široku primenu i  male je mase, što dovodi do toga da je montaža jednostavna. Sertifikovan je za kontakt sa prehrambenim proizvodima i jednostavno se reciklira.

Zahvaljujući posedovanju takvih kvaliteta, sve češća je upotreba proizvoda od klirita. Pre svega za izradu reklamnih proizvoda, odnosno ima visok stepen primenjivosti u reklamnoj industiji.

Klirit je postao čest izbor upravo zahvaljujući pogodnostima koje su se pokazale tokom njegove dugogodišnjeg primene.

Stoga, štampa na kliritu nalazi široku primenu kada je u pitanju reklamna industrija. Zahvaljujući širokom spektru boja i neograničenim dimenzijama, što utiče na dobijanje najrazličitijih proizvoda željenog dizajna.

Brendiranje proizvoda od klirita podrazumeva najrazličite mogućnosti, od personalizovanja proizvoda u vidu logotipa, do štampe raznih motiva i slika.

Transparentnost, otpornost na vremenske uslove, UV stabilnost, mala težina, jednostavno postavljanje, prihvatanje i postojanost štampe u punom koloru jesu prednosti zašto je čest izbor kada su u pitanju pločasti materijali.

Temeljno posvećivanje pažnje svakom delu procesa da bi se dobio proizvod sa štampom, doprinelo nam je pružanju kvaliteta u pogledu usluga. Istovremeno nam je omogućilo da na vaše zahteve odgovaramo energično i efikasno.