Štampa na kliritu- štampa na pleksiglasu

DIGITALNA ŠTAMPA NA KLIRITU

Štampa na kliritu sve više se koristi u reklamnoj industriji zbog brojnih prednosti koje nudi.

Klirit predstavlja pločasti materijal koji se koristi za izradu promotivnih proizvoda. Samim time, veoma je rasprostranjen za reklamnu upotrebu.

Digitalna štampa na kliritu ogleda se u pravljenju proizvoda kao što su ― kliritni stalci, kliritne kutije, kliritni pultevi, kliritne table, držači za cene od klirita, kliritni nosači brošura i kataloga, kliritni držači za flajere, 3D slova, i mnogi drugi reklamni proizvodi. 

Prednosti i karakteristike su velike. Posebno se izdvaja jer poseduje transparentnost (čak do 92%), ali i otpornost na različite vremenske uslove. Pored toga, poseduje UV stabilnost, hemijsku otpornost, mogućnost termooblikovanja. Ima široku primenu, male je mase, što dovodi do toga da je montaža jednostavna. Sertifikovan je za kontakt sa prehrambenim proizvodima i jednostavno se reciklira.

Zahvaljujući posedovanju takvih kvaliteta, sve češća je upotreba proizvoda od klirita. Pre svega za izradu reklamnih proizvoda, odnosno ima visok stepen primenjivosti u reklamnoj industiji.

Klirit je postao čest izbor upravo zahvaljujući pogodnostima koje su se pokazale tokom njegove dugogodišnjeg primene.

Stoga, štampa na kliritu nalazi široku primenu kada je u pitanju reklamna industrija. Zahvaljujući širokom spektru boja i neograničenim dimenzijama, što utiče na dobijanje najrazličitijih proizvoda željenog dizajna.

Brendiranje proizvoda od klirita podrazumeva najrazličite mogućnosti, od personalizovanja proizvoda u vidu logotipa, do štampe raznih motiva i slika.

Transparentnost, otpornost na vremenske uslove, UV stabilnost, mala težina, jednostavno postavljanje, prihvatanje i postojanost štampe u punom koloru jesu prednosti zašto je čest izbor kada su u pitanju pločasti materijali.

Visokokvalitetna digitalna štampa velikog formata sa mogućnošću CNC oblikovanja klirita doprineće da vaši proizvodi dobiju željeni izgled.

Temeljno posvećivanje pažnje svakom delu procesa da bi se dobio proizvod sa štampom, doprinelo nam je pružanju kvaliteta u pogledu usluga. Istovremeno nam je omogućilo da na vaše zahteve odgovaramo energično i efikasno.