Usluge grafičkog dizajna

GRAFIČKI DIZAJN

Grafički dizajn predstavlja oblast bez koje se savremeno poslovanje ne može zamisliti.

Čineći vizuelnu vezu, odnosno prvi nivo komunikacije između kupaca i vašeg brenda, proizvoda i usluga, nalazi se na samom početku puta vašeg razvoja.

Time je i naš proces rada gotovo nezamisliv bez pružanja usluga iz oblasti grafičkog dizajna.

Usluge grafičkog dizajna koje pružamo jesu:

  • usluga dizajna štampanog materijala (flajera, brošura, biltena, oglasa, kataloga, bilborda, plakata, memoranduma, prospekata, menija, etiketa, CD omota, auto-grafike, kalendara, čestitki, vizitkarti),
  • usluga dizajna vizuelnog identiteta,
  • usluga dizajna logotipa,
  • usluga izrade ilustracija.

Usluga dizajna reklamnog materijala mora biti prilagođena, sa jedne strane, dizajnerskim standardima, a sa druge strane, i ciljanoj publici.

Tada se teži postizanju izgleda koji će vam pomoći u izgradnji vizuelnog identiteta, koji će vas odvojiti na tržištu i po kome ćete postati prepoznatljivi.

Profesionalan pristup uslugama grafičkog – uslužnog dizajna podrazumeva poznavanje marketinških metoda.

Naš dizajnerski tim, zahvaljujući višegodišnjem iskustvu i ostvarenim brojnim uspešnim saradnjama, spreman je da vaše zamisli pretvori u željene proizvode.

Znanje, veštine, inovativan i kreativan pristup dovode do efektnog izgleda, u skladu sa imidžom koji gradite.

Ne zaboravite da se predstava o vašem brendu stvara onako i na način na koji vi to nastojite.

Grafički dizajn, kao jedna od usluga koje nudimo našim klijentima, izuzetno je bitan segment digitalne štampe. Stoga nastojimo da radom sa iskusnim i stručnim kadrom to i postignemo.

Ono što ste vi zamislili, naši dizajneri će preneti na grafičko rešenje, a kao rezultat dobićete gotov proizvod kakav ste želeli.