Gradilišna tabla

DOGA štamparija - Digitlana štampa velikih formata - reklamne konstrukcije - Gradilišna tabla - tabla za gradilište - obeležavanje gradilišta - gradilište 1

 

GRADILIŠNE TABLE — IZRADA I BRENDIRANJE

Gradilišne table neophodne su prilikom izgradnje novih objekata, kao i rekonstrukcije ili uklanjanja postojećih, odnosno za brendiranje gradilišta

Da bi se ista izradila, neophodno je poštovanje niza propisa određenih zakonom o građevinarstvu.

Brendiranje gradjevinskih tabli obavljamo u skladu sa propisanim dimenzijama, kao i izgledom, oblikom i sadržajem.

Mesto na koje se postavljaju takođe mora biti tačno propisano, kao i vreme njihovog postavljanja i uklanjanja, što sve zajedno uslovljava odabir materijala na kome se radi štampa za dato spoljašnje brendiranje

Štampa tabli za gradilišta između ostalog može biti na PVC samolepljivim folijama. Gradilišna tabla se može dodatno plastificirati clear folijom, tj. zaštitnom folijom. Na taj način se tabla štiti od UV zraka.

Ovo su materijali koji podrazumevaju otpornost na različite spoljne i vremenske uticaje, UV i vodootpornost, kao i na određena fizička oštećenja.

Direktna štampa na građevinskoj tabli je jedna od najatraktivnijih mogućnosti brendiranja gradilišne table. Ona predstavlja alternativu prelepljivanju folije. 

Grafička priprema i štampa jesu domen posla za koji vam naš tim stoji na raspolaganju kada su u pitanju reklamne konstrukcije, kao i za njihovu montažu, zahvaljujući kojoj se dobija izgled koji će ispuniti sve potrebne uslove u skladu sa propisanim zakonom i očekivanim rešenjem.

Štampa gradilišnih tabli sa informacijama o projektu je ključni element za komunikaciju i informisanje javnosti o vašem gradilištu. Ove table pružaju korisne informacije o projektu, kao što su naziv projekta, investitor, izvođač radova, trajanje projekta, kontakt informacije i druge relevantne detalje.

Evo nekoliko ključnih razloga zašto je važno imati kvalitetno odštampane i dobro dizajnirane gradilišne table:

  1. Informisanje javnosti: Gradilišne table pružaju priliku da informišete lokalnu zajednicu, prolaznike i zainteresovane strane o svrsi i detaljima projekta. Ove table mogu sadržavati informacije o planiranom razvoju, novim građevinama, infrastrukturnim radovima ili drugim projektima od javnog interesa. Informisana javnost stvara veće razumevanje i prihvatanje projekta.

  2. Sigurnost na gradilištu: Gradilišne table mogu takođe imati informacije o sigurnosti na gradilištu, kao što su upozorenja, pravila ponašanja i kontakt brojevi za hitne slučajeve. Ove informacije pomažu u osiguravanju sigurnog okruženja za radnike i posetioce gradilišta.

  3. Profesionalan izgled: Kvalitetno odštampane i dobro dizajnirane gradilišne table pružaju profesionalan izgled i pokazuju ozbiljnost i posvećenost projekta. To može poboljšati percepciju projekta i izgraditi poverenje kod lokalne zajednice, klijenata i investitora.

  4. Marketinški potencijal: Gradilišne table takođe predstavljaju marketinški alat za promociju projekta. One mogu sadržavati logotip, vizuelne elemente i druge marketinške poruke koje pomažu u stvaranju prepoznatljivosti brenda i privlačenju potencijalnih klijenata ili investitora.

  5. Dugotrajnost i otpornost: Kvalitetne gradilišne table trebaju biti izrađene od otpornih materijala kako bi izdržale spoljašnje uslove, kao što su sunce, kiša, vetar i prašina. Otpornost na vremenske uslove obezbeđuje dugotrajnost table i održava njen izgled tokom trajanja projekta.

Kada se radi o štampanju gradilišnih tabli, važno je angažovati profesionalnu štampariju poput DOGA štamparije koja ima iskustvo u štampanju velikog formata i može pružiti visokokvalitetne rezultate. Takođe je bitno pažljivo dizajnirati tablu sa odgovarajućim fontovima, bojama i grafikom kako bi bila lako čitljiva i vizuelno privlačna.

Uz kvalitetno odštampane i dobro dizajnirane gradilišne table, možete efikasno komunicirati sa javnošću, poboljšati sigurnost na gradilištu, promovisati projekat i stvoriti profesionalan utisak. Budite sigurni da imate jasne i relevantne informacije na tabli kako biste pružili sve potrebne detalje i ostavili pozitivan utisak o vašem projektu.