Dostava

DOSTAVA

Težnja ka zadovoljenju svih aspekata zahteva klijenata dovela nas je do mogućnosti pruženja sveukupnih usluga i procesa kada je u pitanju izrada reklamnih i promotivnih proizvoda.

Shodno tome, kada se završi konsultacija sa našim savetnicima, a zatim i dizajn, priprema, štampa, dorada, sledi pakovanje i usluga dostave.

Dostava štampanog materijala realizuje se na dva načina:

  • dostava našim vozilom i
  • slanje brzom poštom.

Na koji način se dostava vrši zavisi od vaših potreba i zahteva.

Da bi se pravilno sprovela, bitno je da se uradi niz radnji pre njenog samog izvršenja.

Pri tome veliku ulogu ima samo pakovanje, jer pravilno sprovedeno odraziće se na zaštitu proizvoda prilikom transporta.

Prema tome, adekvatno pakovanje obezbeđuje da vaš proizvod bude zaštićen od bilo kakvih oštećenja, pri čemu je bitno voditi računa i o dužini trajanja puta i o načinu transporta.