Demontaža grafike

DEMONTAŽA GRAFIKE

Demontaža grafike predstavlja uklanjanje grafike aplicirane na različitim površinama i konstrukcijama.

Zajedno sa montažom čine procese koji su najčešće međusobno uslovljeni, jer je u većini slučajeva potrebno prvobitno obaviti uklanjanje postojeće štampe kako bi se postavila nova.

Uklanjanje grafike obavlja se kada je potrebno njeno menjanje usled rebrendiranja ili dotrajalosti.

Dužina njenog trajanja prilagođava se nameni, čemu se prilagođava i odabir materijala i štampa, ali i način montaže/demontaže.

Takođe, naši montažeri obavljaju i visinsku demontažu u spoljašnjim i unutrašnjim uslovima.

Demontaža podne, zidne i prozorske grafike, auto-grafike, grafike na reklamnim konstrukcijama, uopšte grafike velikog formata, podrazumeva odlepljivanje PVC folija (baner, kater, magnetne, ogledalo, peskirne, prozorske, reflektujuće, elektrostatičke i folije za štampu), demontažu banera (frontlit, backlit, blockout i mash banera), proizvoda od papira (bilborda, megaborda, postera, plakata), pločastih materijala (forex-a, pene, aki light-a, klirita, alubonda, stadura, juvidura, lexan-a).

Obavlja se bez ostavljanja tragova zahvaljujući posedovanju adekvatne opreme, kao i iskustvu i znanju naših montažera.

Celokupan proces, kome pripada montaža i demontaža, mora biti adekvatno sproveden da ne bi došlo do povlačenja, odnosno skidanja postojeće grafike, a sve u cilju postizanja garancije kvaliteta.