Scroll

SCROLLER

Scroll, spadajući u OOH program, predstavlja idealan način reklamnog oglašavanja, čija je zapaženost znatno veća u odnosu na tzv. standardne, klasične bilborde.

Razlog je upravo u posedovanju drugačijih tehničkih performansi, od kojih je glavna upravo u dinamičnosti.

Naizmenična izmena grafike reklamnih površina jeste glavna prednost scroll bilborda, što dovodi do mnogo većeg privlačenja pažnje potencijalnih kupaca za proizvod ili uslugu vaše kompanije.

Štampa scroll-a mora biti prilagođena nameni, tako da je naš izbor uvek na visokokvalitetnim materijalima.

Osvetljenost štampe bilborda takođe uslovljava odabir papira ― da li želite da osvetljenje bude sa prednje ili zadnje strane.

BILBORD REKLAME KOJE SE ROTIRAJU

Prisustvo i uticaj bilborda povećava se sa razvojem i napretkom u pogledu reklamnog oglašavanja.

Uz reklame koje imaju tzv. pokretan sadržaj, podrazumeva se i dizajn koji će biti zapažen pored dinamičnog prikaza.

Samim time, nastoji se da grafika dobije oblik koji će biti u saglasju sa datim konceptom outdoor reklamiranja.

Zahvaljujući našim uspešnim dizajnerima i montažerima, finalni izgled dobijamo upravo kroz ― dizajn scroll bilborda i montažu scroll bilborda.

Postavljanje scroll-a mora se vršiti profesionalno, sa adekvatnim materijalima, jer na takav način dobijate privlačnu i kvalitetnu reklamu koja se rotira bez obzira na vremenske uslove.

Reklame koje se naizmenično menjaju, ili se po drugim performansama izdvajaju od ostalih, spadaju u savremene vidove oglašavanja.

Pokretljive i upečatljive, nezaobilazan su vid ulaganja u pogledu promocije vaših proizvoda i usluga.

Naš tim nastoji da vam izađe u susret kvalitetnim i pouzdanim radom u pogledu svih zahteva, kao i u pogledu razumevanja potrebnih rokova za spoljašnje brendiranje

 

DOGA štamparija - Spoljašnje brendiranje - ooh program - ulično brendiranje - scroller - bilbord koji se rotira - rotirajući bilbord - bilbord u pokretu