Posteri za zid

POSTERI OD PAPIRA 

Posteri mogu imati različite upotrebne vrednosti. Stoga mogu biti reklamni/promotivni i posteri za privatne i poslovne svrhe.

Reklamni posteri najčešće se upotrebljavaju za promocije, isticanje akcija, proizvoda, obaveštenja i pružanje informacija. Isto tako, za slanje poruka, najavljivanje različitih događaja, privlačenje novih kupaca.

Kao takav štampani vid komunikacije, rade se u formatima i dizajnu po zahtevu, sa ili bez rama.

Potpuni efekat postiže se njihovim kvalitetom, koji je određen samim izborom materijala. Izrada postera za zid može da nastane na osnovu sopstvenih ideja, koji će se kao takvi nalaziti u privatnim prostorima. Može biti i deo poslovnog stila i nalaziti se na zidovima kancelarija, čime se postiže unutrašnje brendiranje

Uz to, i na javnim mestima, poput autobusa, banaka, apoteka, i mnogim drugim, nalaze se posteri sa raznim informacijama i reklamama, u najrazličitijim dimenzijama.

DIZAJN I ŠTAMPA 

Izgled možete dizajnirati zajedno sa našim timom ili će to biti vaša ideja i rešenje koje ćete nam dostaviti na pripremu, koji će se štampom preneti na željeni format.

Štampa slika i postera najčešće se radi na različitim vrstama papira. Mogu biti u ramu ili ne moraju, jednostavni su za menjanje sa jednog na drugo mesto.

Odabir materijala vrši se u odnosu na to da li su namenjeni za upotrebu u spoljašnjim ili unutrašnjim uslovima.

Kao vid štampane komunikacije, osim na papiru, mogu biti i na forex-u, karton peni, i slično.

Viseći posteri sve više su zastupljeni i najčešće se upotrebljavaju u poslovnom prostoru. Sa druge strane, s obzirom na to da su odlični za dekoraciju enterijera, mogu biti posteri sa natpisima, citatima, posteri muzičkih grupa, junaka iz crtanih filmova, i brojnim drugim mogućnostima.

POSTAVLJANJE (MONTAŽA) POSTERA

Mogućnost štampe jednostranih ili dvostranih postera, mogućnost da sadržaj ne bude indentičan sa obe strane, uslovljava i način njihove montaže. Odnosno da li se kače na zid ili se montiraju kao viseći.