Reklama u pokretu

„Reklama u pokretu“ ili „mobilno oglašavanje“ odnosi se upravo na postavljanje reklamnih poruka, grafika ili logotipa na vozila kao deo marketinške strategije.

Ova vrsta oglašavanja koristi vozila kao pokretne reklamne table, što može biti veoma efikasno sredstvo za promociju brenda ili proizvoda.

Postoji nekoliko prednosti reklame u pokretu. Na prvom mestu tu je visoka vidljivost. Vozila koja nose reklamne poruke putuju kroz različite delove grada ili regiona, pružajući visoku vidljivost brenda širokom auditorijumu. Geografska fleksibilnost reklame u pokretu omogućavaju brendu da dospe do različitih lokacija i ciljnih grupa, uključujući područja gde drugi oblici oglašavanja nisu prisutni. Niska cena u odnosu na druge medije, u poređenju s tradicionalnim oglašavanjem, poput televizije ili radija, reklame na vozilima mogu biti pristupačnije. Kreativnost u dizajnu vozila pružaju veliku površinu za kreativni dizajn, omogućavajući brendovima da privuku pažnju sa zanimljivim i atraktivnim grafikama. Konstantna prisutnost vozila su uvek u pokretu, što znači da je reklama uvek prisutna u različitim delovima grada ili na putevima, čime se povećava šansa da je potrošači primete.

Ova vrsta oglašavanja često se koristi na vozilima različitih veličina, uključujući automobile, kombije, kamione, autobuse i taksi vozila. Brendiranje vozila može biti privremeno ili trajno, a efikasnost ovog oblika oglašavanja zavisi od ciljane publike, dizajna reklame i putanja kretanja vozila.