A table – A pano – A bord

A TABLE

Kada su vam potrebne jednostavne reklamne konstrukcije, koje su praktične i ekonomične, izbor A tabli može biti pravo rešenje.

Spadaju u oblik reklamnih tabli čija se primarna prednost ogleda u funkcionalnosti, a koje su ime dobile upravo po tome što su u obliku slova A.

Takođe, poznate i kao sendvič table, i kao efektan vid reklamiranja, koriste se kako bi privukle pažnju prolaznika i stoga se stavljaju ispred prodajnih mesta, kao što su radnje različitih namena u zatvorenom ili otvorenom, izložbena, sajamska, prezentaciona mesta, i na taj način sami birate pozicioniranost kako bi bila što bolje uočljiva.

ŠTAMPA I POSTAVLJANJE POSTERA ZA A TABLE

Štampani posteri za A table mogu biti jednostrani i dvostrani, a dodatna prednost je u jednostavnoj zameni.

Prednost dvostrane štampe jeste u pružanju mogućnosti većeg stepena zapaženosti.

Njihova upotreba, pored skretanja pažnje, može biti i u pogledu davanja određenih obaveštenja, pa se koristi i kao putokaz kako bi prolaznici dobili potrebne informacije o određenim ponudama, lokalima, predstojećim događajima, i slično.

Posebna prednost jeste u tome što nisu fiksirane za jedno mesto, već ih je lako prenositi, ali i transportovati – rasklopive su zahvaljujući mehanizmu koji poseduju.

Na taj način, moguća je pozicioniranost na različitim mestima, dok se grafika radi na materijalu pogodnom bilo da se upotrebljavaju u spoljašnjim ili unutrašnjim uslovima.

S obzirom na to da najčešće predstavljaju oblik vizuelnog signala, nastojimo da svojim izgledom i kvalitetnom štampom dobijete izgled i kvalitet štampe koji će odgovarati vašim zahtevima.