CNC graviranje

CNC GRAVIRANJE

CNC graviranje danas je postalo sastavni deo moderne industrije, i podrazumeva izuzetno precizno kompjuterski vođeno graviranje na raznim materijalima.

Zasniva se na graviranju teksta i slike, obradi materijala ili sečenju kontura predmeta. Mogućnost da se rade i najmanji detalji, na pločastim materijalima i na način koji je potreban, jeste jedna od njegovih prednosti.

Samom graviranju prethodi odabir materijala, bilo da su u pitanju pločasti, različiti PVC, plastika, drvo, staklo, metal, a u vezi sa kojima sve potrebne savete i informacije dobijate na osnovu konsultacija sa našim timom.

CNC graviranje reklamnih proizvoda, na kojima može biti forma u obliku teksta ili slike, najčešće se viđa na različitim pločicama i tablama.

Na taj način se na njima mogu gravirati logotipi, nazivi firmi, imena i funkcije, zatim privesci, olovke, upaljači, i mnogi drugi proizvodi.

Praćenje stalnih inovacija, zahteva tržišta i klijenata, posedovanje savremene opreme, pružaju nam mogućnost ispunjavanja svih uslova, kao i unapređenja u pogledu CNC graviranja.

Ispunjavanje vaših zahteva podrazumeva realizovanje od ideje do dobijanja gotovog reklamnog proizvoda uz CNC sečenje i sa gravurom koja je potrebna.