Dizajn

DOGA štamparija - Usluge grafičkog dizajna - priprema za štampu - izrada vizuelnog identiteta - kreiranje - ilustracije - logo dizajn - DOGA štamparija

DIZAJN

Dizajn predstavlja sastavni deo našeg procesa rada, i ujedno je nezamenjiv u našem poslovanju.

Kao takav je deo niza postupaka putem kojih se dolazi do gotovog proizvoda.

Bitan faktor jeste definisanje potreba klijenata na samom njegovom početku, zajedno sa našim timom saradnika, kada se u saradnju uključuje i tim dizajnera.

Osnova takve saradnje jeste kontinuirana komunikacija sa našim dizajnerskim timom, jer je to način da se pravilno i očekivano realizuju zamisli i ideje kroz uslugu tokom koje se podrazumeva:

Dizajn štampanih medija jeste nešto što svakodnevno zapažemo.

Sa ponosom ističemo stručnost naših dizajnera u domenu dizajna štampe velikog formata, dizajna promotivnog i reklamnog materijala, koji mogu uraditi od početne ideje, ili nam možete dostaviti vaše dizajnersko rešenje na pripremu.

To je tim koji sluša vaše potrebe, nastojeći da svaka pružena usluga bude profesionalna, a gotov proizvod kvalitetan.

Izrada dizajna nekada može zahtevati duži deo posla, a da bi proces rada bio uspešan, potrebno je slušati zahteve klijenta i njihova očekivanja u vezi sa gotovim proizvodom.

Kada se završi dizajn, sledi grafička priprema za štampu, a zatim i sama štampa na materijalu.

Uslov da bi posao bio uspešno realizovan, jeste i dizajnerska komunikacija sa proizvodnjom, saradnicima koji štampaju i koji rade uslugu CNC sečenja.

Iz takvog razloga, dizajneri podrazumevaju da je proces dizajna neodvojiv i od grafičke pripreme za štampu, a onda i od same štampe, čime dolazimo do toga da je njihova prisutnost višeznačna.

Tokom poslovanja nastojimo da se usluga dizajna zasniva na profesionalnosti i kvalitetu, bilo da je u pitanju dizajn za reklamno oglašavanje, odnosno dizajn za brendiranje vozila, lokala, dizajn štampanog materijala.

GRAFIČKA PRIPREMA ZA ŠTAMPU

Grafička priprema za štampu predstavlja jedan od osnovnih preduslova za dobijanje željenog izgleda proizvoda.

Pored nje, čitav projekat mora biti kvalitetno ispraćen, od njegove inicijalizacije pa do finalnog dela.

Faza grafičke pripreme jeste ona u kojoj vaše zamisli i ideje naš tim priprema za pretvaranje u realno.

Proces štampe je posao koji se sastoji iz više delova, i zato grafički standardi moraju biti ispoštovani u svakom segmentu izrade.

Vizuelni izgled za uspešno poslovanje postaje sve neophodniji element svake kompanije.

Pod njim se podrazumeva i vaše oglašavanje putem različitih medija, kao što što su flajeri, brošure, katalozi, bilbordi, plakati, kao i memorandumi, vizitkarte, i još mnogo drugih reklamnih formata.

Oni doprinose povećanju vašeg imidža, a pre svega šire svest o postojanju vašeg brenda, proizvoda i usluga.

S obzirom na to da je cilj postignuti kvalitet u svakom delu posla koji radite, poseban akcenat se stavlja na grafički dizajn i grafičku pripremu. 

Dugogodišnje iskustvo, uz stručnost i profesionalnost, savremenost mašina i opreme koje posedujemo, omogućili su nam da postanemo vodeći u domenu grafičke pripreme za štampu, što predstavlja samo deo posla koji možete naći u našem širokom spektru usluga.

Naši saradnici pružiće vam sve potrebne savete kako bi obavljena priprema bila najkvalitetnije odrađena prilikom spajanja svih elemenata u celinu, što uključuje i njihovo znanje o materijalima, tehnikama štampe i doradi proizvoda, o samom tekstu (njegovom unosu i prelomu) i slikama, izradi grafičkih elemenata (tabli, crteža, šablona…).