Zelena štampa

Ekološka digitalna štampa velikog formata

 

Šta je Zelena štampa? 

Zelena štampa, takođe poznata kao ekološka štampa ili održiva štampa, je praksa koja ima za cilj smanjiti negativni uticaj štampe na životnu sredinu. U industriji štampe se koriste različiti resursi kao što su papir, mastila, hemikalije i energetski izvori, koji mogu imati značajan ekološki uticaj. Zelena štampa teži smanjenju ovog uticaja i promoviše održivije pristupe.

Ključni elementi zelene štampe su:

 • Korišćenje ekološki prihvatljivih materijala: Umesto tradicionalnih materijala koji se teško razgrađuju i imaju visok ekološki otisak, zelena štampa podstiče upotrebu recikliranog papira i papira koji potiče iz održivih izvora. Takođe se promoviše korišćenje mastila i hemikalija koje su bez štetnih rastvarača i teže ka biološkoj razgradivosti.
 • Smanjenje otpada: Zelena štampa teži smanjenju količine otpada generisane tokom procesa štampe. To može uključivati recikliranje otpadnog papira, smanjenje upotrebe ambalaže ili korišćenje digitalnih formata umesto štampe kada je to moguće.
 • Energetska efikasnost: Zelena štampa podstiče korišćenje energetski efikasnih mašina i opreme. Ovo uključuje korišćenje energetski efikasnih sistema za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju, kao i primenu LED osvetljenja u štamparskim prostorijama.
 • Promovisanje digitalnih alternativa: Tamo gde je to moguće, zelena štampa podstiče korišćenje digitalnih alternativa, kao što su elektronski dokumenti, e-pošta i društvene mreže, umesto štampanih materijala. Ovo može smanjiti potrošnju papira i štetni uticaj na životnu sredinu.
 • Edukacija i svest: Zelena štampa podrazumeva podizanje svesti zaposlenih, klijenata i šire zajednice o važnosti održivosti i ekoloških pitanja u industriji štampe. Edukacija o pravilnom recikliranju, smanjenju potrošnje i drugim održivim praksama može pomoći u promovisanju zelene štampe.
 • Implementacija zelene štampe zahteva saradnju i angažman svih učesnika u lancu štampe, uključujući štamparije, dobavljače, klijente i potrošače. Cilj je postići ravnotežu između potreba za štampanim materijalima i očuvanja životne sredine, kako bi se osigurao održiviji pristup štampi u budućnosti.
 • Etika poslovanja: DOGA štamparija se pridržava najviših etičkih standarda u svom poslovanju. To uključuje poštovanje prava zaposlenih, pravične radne uslove, jednakost i nediskriminaciju, kao i transparentnost u odnosima sa klijentima i dobavljačima.
 • Zapošljavanje i razvoj: DOGA štamparija pruža prilike za zapošljavanje, profesionalni razvoj i napredovanje svojim zaposlenima. Održava inspirativno i podsticajno radno okruženje koje podržava inovacije, timski rad i individualni rast.

Kroz ove aktivnosti, DOGA štamparija demonstrira svoju posvećenost društvenoj odgovornosti i održivom poslovanju. Njihov cilj je da stvore pozitivan uticaj na životnu sredinu i zajednicu u kojoj posluju, te da budu primer odgovornosti u industriji štampe.

 Zelena strategija štamparije DOGA

DOGA štamparija ima snažnu posvećenost ekološki održivom poslovanju i implementaciji zelene strategije. Nastojimo minimizirati negativan uticaj na životnu sredinu i aktivno radimo na usvajanju praksi koje podržavaju održivost. Evo nekih ključnih aspekata naše zelene strategije:

 1. Ekološki prihvatljivi materijali: U DOGA štampariji koristimo ekološki prihvatljive materijale koji su bezbedni za životnu sredinu. To uključuje reciklirane papire, ekološki održive boje i tinte, kao i druge materijale koji su sertifikovani kao ekološki prihvatljivi.

 2. Smanjenje otpada: Nastojimo smanjiti količinu otpada koji nastaje tokom procesa štampe. Koristimo efikasne tehnike štampe koje minimiziraju gubitak materijala. Takođe primenjujemo recikliranje i ponovno korišćenje otpada, kao što su papirni otpad, mastila i drugi materijali.

 3. Energetska efikasnost: U DOGA štampariji svesno koristimo energetski efikasne mašine i opremu. Redovno ažuriramo našu opremu kako bismo iskoristili najnovije tehnologije koje smanjuju potrošnju energije. Takođe primenjujemo mere za smanjenje potrošnje energije u svim aspektima našeg poslovanja, kao što su kontrola osvetljenja, isključivanje neiskorišćenih uređaja i slično.

 4. Smanjenje emisija CO2: Smanjenje emisija CO2 je jedan od naših prioriteta. Pomažemo u smanjenju emisija ugljen-dioksida kroz efikasniji transport i logistiku, kao i kroz upotrebu energetski efikasnih vozila i alternativnih izvora energije.

 5. Edukacija i svest o zaštiti životne sredine: Kontinuirano radimo na podizanju svesti zaposlenih i klijenata o važnosti zaštite životne sredine. Kroz obuke, radionice i komunikaciju, promovišemo ekološki svestan pristup u našem radnom okruženju i zajednici.

 6. Sertifikati i standardi: DOGA štamparija se angažuje na dobijanju relevantnih sertifikata i standarda koji potvrđuju našu posvećenost održivosti i zaštiti životne sredine. To uključuje sertifikate poput FSC (Forest Stewardship Council) koji garantuju upotrebu papira iz održivih izvora, kao i sertifikate za ekološke boje i tinte.

Kao deo naše zelene strategije, nastojimo stalno unapređivati naše poslovanje kako bismo bili što odgovorniji prema životnoj sredini. Verujemo da je održivost ključna za dugoročni uspeh, kako za nas kao kompaniju, tako i za planetu.

Konstantnim praćenjem inovacija na tržistu radimo na usavršavanju naših proizvoda i usluga. Svakako jedna od stvari kojoj pridajemo poseban značaj, kao odgovorna kompanija, jeste ulaganje u zdravije životno okruženje.

 

GREENGUARD-Gold-Certification 2023 1 DOGA štamparija
GREENGUARD-Gold-Certification 2023 2 DOGA štamparija

 

Ljudi dosta vremena provode u zatvorenom prostoru, koji je, nažalost, najčešće izložen hemikalijama. Te hemikalije u vazduhu se nazivaju isparljivim organskim jedinjenjima (VOC). Studije su pokazale da je zagađenost hemikalijama u zatvorenom prostoru dve do tri hiljade puta veća nego na otvorenom prostoru.
Zanimljivo za njih je da mogu imati gotovo neprimetan miris, odnosno mogu se nalaziti u prostoriji a da mi toga nismo ni svesni.

UL program sertifikacije kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru je prvi sveobuhvatni program sertifikacije kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru na svetu.

Postoje dva nivoa sertifikacije. Prvi je UL Greenguard sertifikat, a drugi UL Greenguard Gold sertifikat. Mi smo se odlučili za Greenguard Gold sertifikat koji zahteva strožije standarde od Greenguard sertifikata. Ovaj sertifikat zahteva niži nivo VOCa.

Proizvodi koji poseduju ovakav sertifikat zadovoljavaju najstrože svetske standarde za emisiju isparljivih organskih jedinjenja (VOC). Na taj način pomažu u smanjenju zagađenosti vazduha u zatvorenom prostoru i riziku od izloženosti hemikalijama, istovremeno doprinoseći stvaranju zdravijeg okruženja.

Naša grafika se kod velikog broja kupaca nalazi u zatvorenom prostoru. Korišćenjem boje koja poseduje UL Greenguard gold sertifikat štiti se zdravlje radnika i kupaca, bez ugrožavanja komercijalnih ili estetskih ciljeva koji se ostvaruju našim grafikama. Posedovanjem ovog sertifikata želimo da doprinesemo zaštiti životne sredine i bezbednosti potrošača.

UL Greenguard Gold sertifikat ispunjava dodatne zdravstvene kriterijume koji zahtevaju niži nivo VOC-a kako bi proizvodi mogli biti izloženi u školama i zdravstvenim ustanovama.

Izborom grafike koja poseduje Greenguard Gold sertifikat birate zdravo okruženje bez hemikalija za vaš dom, kancelariju ili bilo koji drugi prostor u kom boravite.

Kao društveno odgovorna kompanija cilj nam je da budemo dobar primer koristeći boje koje čine okruženje naših klijenata bezbednim. Promovisanjem zdravijeg životnog okruženja želimo da skrenemo pažnju na značaj korišćenja ekoloških boja u domenu digitalne štampe velikih formata.