Brendiranje gradilišta

Gradilišne table

Brendiranje ograde

Skelsko platno

 

BRENDIRANJE GRADILIŠTA

Obeležavanje gradilišta neophodno je prilikom sprovođenja građevinskih radova koji se obavljaju uz primenu propisanih mera i zakona, a kako bi se obezbedila potrebna zaštita na radu.

Stoga, prilikom brendiranja gradilišta, kao prostora za izvođenje građevinskih radova, i izgled grafike sprovodi se u skladu sa svim normama. U skladu sa time, pružamo sledeće usluge:

Štampa za gradilište radi se na materijalima koji su prilagođeni za spoljašnje brendiranje, kako bi se održala postojanost i kvalitet grafike, uz izdržljivost na različite spoljne faktore i različite vidove oštećenja.

U skladu sa time, mesh ili PVC baner postavlja se na ograde sa žičanom konstrukcijom, kao i za brendiranje zgrada kao skelsko platno, dok se PVC folijom prelepljuju limene ograde. Table za gradilišta rade se na foreksu.

Digitalna štampa velikog formata predstavlja idealno rešenje ne samo kada je u pitanju zaštitna funkcija već i za reklamno oglašavanje na gradilištima.

Montaža podrazumeva postavljanje grafike na različitim visinama. Za brendiranje gradilišta, često je potrebna visinska montaža, zašta su vam na raspolaganju naši profesionalni visinski montažeri.