OOH program – ulično brendiranje

Bilbord

Piza 

Scroll

Banderašice

Citylight

Reklamni stub

OOH PROGRAM

OOH (out of home) program svakodnevno doživljava promene zahvaljujući kontinuiranom radu na uvođenju novih digitalnih tehnologija.

U skladu sa svojim konstantnim napredovanjem predstavlja sve popularniji kanal komunikacije sa ciljanom publikom.

Uz brojne prednosti i mogućnosti, distribucija sadržaja putem ovakvog medija zahteva kreativnost i stalne inovacije.  

Podizanje kvaliteta OOH medija jeste ono čemu težimo konstantnim praćenjem zahteva tržišta u pogledu inovativnosti u industriji štampe.

Porastom ovakvog oblika oglašavanja doprinosi se bržem i efikasnijem prenošenju poruka, čime oglasne površine imaju moć informativnog — reklamnog karaktera.

Nove tehnologije dovode do pojave novih formata, i time uslovljavaju razvoj u pogledu spoljašnjeg reklamiranja.

Ostvarivanje komunikacije, dok su vaši potencijalni klijenti u pokretu ili na mestima čekanja, moguće je zahvaljujući sledećim medijima u okviru OOH programa:

Uz to se vodi računa da se postavljaju na lokacijama koje su prometne, i samim time čine deo svakodnevnog života.

Veliki formati, uz osvetljenje, dinamično menjanje, odgovarajući dizajn imaju znatno veću zapaženost i ujedno predstavljaju značajno sredstvo informisanja o brendu, proizvodima i uslugama koje pružate.

Odabir načina vizuelnog prenošenja poruke bira se u skladu sa potrebama i ciljem koji se želi postići.

Spoljašnje oglašavanje, kao i spoljašnje brendiranje, osmišljeno i sprovedeno na kvalitetan način, utiče na stvaranje pozitivne slike o vama i vašem brendu.