Brendiranje benzinskih stanica i pumpi

DOGA štamparija Spoljašnje brendiranje - Brendiranje benzinskih stanica i pumpi - folija za putokazne table - totemi - oznaka za vrstu goriva - nalepnica - znak obaveštenja i upozorenja - NIS petrol pumpa 1

 

BRENDIRANJE BENZINSKIH PUMPI 

Spoljašnje brendiranje, unutrašnje brendiranje i rebrendiranje benzinskih pumpi predstavlja domen marketinga koji se odnosi na vizuelnost. Na taj način, se privlačnim vizuelnim izgledom i efektom povećava broj interesne grupe.

Prilikom brendiranja kombinuju se različiti materijali, boje, oblici, sa različitim vidovima tehnologije, uz brojne načine obeležavanja.

Najpre, pri prilasku, mora postojati putokazna tabla, izrađena od pločastih materijala, za obeležavanje benzinske pumpe. Odnosno za obeležavanje i isticanje na kojoj udaljenosti je pozicionirana.

U većini slučajeva, nastoji se da se svaki slobodan deo iskoristi za obeležavanje.

Na pumpe za gorivo, automate, lepe se nalepnice, kao i iznad njih, i vrši se oblaganje stubova.

Dostupne su i opšivke nadstrešnica — frizeva sa logotipom, brojni veliki formati koji bivaju među prvima uočeni. Kao i razne table za obaveštenja i upozorenja koja se postavljaju na vidna mesta.

 

 

Reklamno opremanje benzinskih pumpi

Obeležavanje ulaza i izlaza iz prostora benzinskih stanica, zatim mesta kafea, restorana, prodavnica, mesta kase, jesu deo grafike kojima se posvećuje podjednaka pažnja.

Totemi za benzinske stanice i pumpe gotovo su nezaobilazni vid brendiranja. Oni, zahvaljujući svojoj veličini, čine da je objekat ispred kog su postavljeni uočljiv i sa velike udaljenosti.

Totemi sadrže određene informacije, prikazujući cenu, vreme i datum, uz mogućnost prosvetljenosti LED rasvetom.

Svetleće reklame, stubne reklame, 3D reklame, kao i postavljanjem brojnih postera, rollup banera, jarbola, zastava, čine da čitav prostor benzinske stanice vizuelno izgleda efektniji.

Grafika za benzinske pumpe radi se na različitim vrstama materijala. Oni su otporni na različite uslove i faktore, pa se njihov odabir usklađuje sa namenom postavljanja na datim mestima.

Reklamni materijal za benzinske stanice radi se od malih do velikih formata.

Dizajn možete dostaviti u obliku gotovog rešenja na grafičku pripremu za štampu ili ga osmisliti zajedno sa našim timom dizajnera.

Naša ekipa montažera izlazi na merenje, a nakon završene štampe bilo kog oblika i formata, obavljaju montažu svih reklama, bez obzira na mesto gde se nalaze.

Brendiranjem benzinskih stanica i pumpi koje se u potpunosti izvodi od strane našeg tima doprinosi adekvatnom i sigurnom postizanju željenog efekta i ispunjavanju svih potrebnih definisanih zahteva, u skladu sa kojima se definiše cena brendiranja.