Banderašice

DOGA štamparija - Spoljašnje brendiranje - banderašice - reklama za stub - reklama za banderu - ulično brendiranje

 

BANDERAŠICE

Banderašice ili stubne reklame predstavljaju oblik reklamiranja koji se nalazi na banderama ili stubovima.

Spoljašnje brendiranje i reklamno oglašavanje zauzima značajno mesto u pogledu poslovanja jedne kompanije.

Jedni od primarnih faktora koje treba da ispune jesu standard kvaliteta i povoljna pozicioniranost, i uz to u svakom stepenu izrade iziskuju profesionalnost.

Njihova prednost jeste u pozicioniranosti na prometnim mestima, kao i u tome što ih ima u većem broju duž kolovoza (veći je stepen opažanja nego kod reklama koje se nalaze na jednom mestu).

Mogu biti jednostrane/dvostrane, čime pružaju mogućnost efektnog oglašavanja proizvoda i usluga različitih namena.

ŠTAMPA I MONTAŽA BANDERAŠICA

Štampa banderašica mora biti u skladu sa svim unapred postavljenim standardima, dok se ista vrši na forex-u i alubondu.

Kada se odlučite za ovakav vid marketinga, naš tim saradnika spreman je za saradnju u svim nivoima njegovog procesa.

Kako bismo došli do štampanja, prethodi mu osmišljavanje vizuelnog izgleda sa našim dizajnerima ili dostavljanje vašeg gotovog rešenja na grafičku pripremu.

Dizajn, pored lokacije, mora biti takav da vaš brend, proizvode i usluge učini prepoznatljivim, da uspešno istakne ono što se putem njih nastoji predstaviti.

Takođe, naši montažeri svoj posao obavljaju na način da se, sa ovom završnom fazom, ispunjavaju svi spomenuti standardi kvaliteta.

Montaža banderašica vrši se na metalnu ili aluminijumsku konstrukciju predviđenu za postavljanje reklame na banderu ili stub.

Za postavljanje stubnih reklama najčešće se biraju najprometnija mesta, kao i njihov određeni broj, kako bi se privukla pažnja prolaznika.

Naš svakodnevni rad usmeren je na unapređenje usluga koje pružamo kada je u pitanju OOH program, kako bismo odgovorili na vaše zahteve i u roku koji je vama prihvatljiv, profesionalno i inovativno.

Reklame na stubovima, uz naše iskustvo, a zahvaljujući svojim dimenzijama, poziciji i vizuelnom izgledu, predstavljaju odličan način kada želite da istaknete svoj brend, i da utičete na kupce da postanu konzumenti vaših proizvoda i usluga.