Grafička montaža

GRAFIČKA MONTAŽA

Odštampana grafika u vidu različitih formi oglašavanja uslovljava i različite vidove montaže.

Tek njenim pravilnim apliciranjem dobija se kvalitetan izgled gotovog proizvoda, koji podrazumeva realizaciju ili u spoljnim ili u unutrašnjim uslovima i, shodno tome, pružamo vam usluge kada je u pitanju:

  • indoor montaža i
  • outdoor montaža.

Montaža reklamne grafike podrazumeva da se uspostavi pravilan vid komunikacije i da se postignu željeni rezultati.

Pored mogućnosti štampe, od našeg tima dobijate:

  • postavljanje fasadne grafike,
  • postavljanje grafike na staklene površine (izloge),
  • postavljanje grafike na podove,
  • postavljanje grafike na reklamne konstrukcije – za bilborde, banderašice, scroll-ove, pize, citylight postere, megaborde, trivision-e, različite vrste reklamnih konstrukcija,
  • postavljanje grafike na vozila, itd.

MONTAŽA INDOOR I OUTDOOR GRAFIKE

Usluge grafičke indoor i outdoor montaže i demontaže reklama obavljamo u potrebnom roku, na visinama, kao i na mestima koja mogu biti teško dostupna.

To postižemo zahvaljujući višegodišnjem iskustvu koje smo stekli lepljenjem folija, postavljanjem papira, banera, tapeta, pločastih materijala, stalnim obukama kroz koje prolaze naši montažeri, kao i posedovanju najsavremenije opreme za rad, alata i mašina.

Apliciranje folije za spoljašnje i unutrašnje oglašavanje, iako predstavlja završnu fazu, čini podjednako bitan proces rada.

Kvalitet celokupnog dotadašnjeg rada tek u tom trenutku postaje prepoznatljiv.

Naša realizacija podrazumeva – montažu folije za automobile, zidne folije, prozorske folije (folije za izloge), montažu podne folije, kao i njeno kaširanje na pločaste materijale.

Montaža reklama od papira (bluback, backlite, citylight) sprovodi se kada je potrebna montaža bilborda, banderašica, scroll-a, pize, citylight postera, plakata, i drugih reklamnih konstrukcija, u cilju dobijanja potrebnog krajnjeg reklamnog izgleda.

Postavljanje PVC banera takođe mora da ispunjava najviše standarde kvaliteta, rađeno sa najsavremenijim alatima i opremom.

Profesionalna obuka jeste nešto kroz šta prolaze svi naši montažeri, koji čine da postignete željeni vizuelni efekat, i njime prenesete svoju marketinšku poruku.

Prednosti i pogodnosti su brojne, pa se osim u reklamne svrhe, montaža obavlja i u svrhu dekoracije prostora.