Skelsko platno

DOGA štamparija - digitalna štampa velikih formata - vrhunska štampa velikih formata - Spoljašnje brendiranje- Brendiranje gradilišta - Skelsko platno - pvc baner - mesh platno - ceradno platno - platno za skelu - brendiranje skele - Beograd na vodi - Hotel Bristol - Štampa na skelskom platnu - oblaganje skela sa zaštitnim platnom 6
DOGA štamparija - digitalna štampa velikih formata - vrhunska štampa velikih formata - Spoljašnje brendiranje- Brendiranje gradilišta - Skelsko platno - pvc baner - mesh platno - ceradno platno - platno za skelu - brendiranje skele - Beograd na vodi - Hotel Bristol - Štampa na skelskom platnu - oblaganje skela sa zaštitnim platnom 5
DOGA štamparija - digitalna štampa velikih formata - vrhunska štampa velikih formata - Spoljašnje brendiranje- Brendiranje gradilišta - Skelsko platno - pvc baner - mesh platno - ceradno platno - platno za skelu - brendiranje skele - Beograd na vodi - Hotel Bristol - Štampa na skelskom platnu - oblaganje skela sa zaštitnim platnom 4
DOGA štamparija - digitalna štampa velikih formata - vrhunska štampa velikih formata - Spoljašnje brendiranje- Brendiranje gradilišta - Skelsko platno - pvc baner - mesh platno - ceradno platno - platno za skelu - brendiranje skele - Beograd na vodi - Hotel Bristol - Štampa na skelskom platnu - oblaganje skela sa zaštitnim platnom 3
DOGA štamparija - digitalna štampa velikih formata - vrhunska štampa velikih formata - Spoljašnje brendiranje- Brendiranje gradilišta - Skelsko platno - pvc baner - mesh platno - ceradno platno - platno za skelu - brendiranje skele - Beograd na vodi - Hotel Bristol - Štampa na skelskom platnu - oblaganje skela sa zaštitnim platnom 2
DOGA štamparija - digitalna štampa velikih formata - vrhunska štampa velikih formata - Spoljašnje brendiranje- Brendiranje gradilišta - Skelsko platno - pvc baner - mesh platno - ceradno platno - platno za skelu - brendiranje skele - Beograd na vodi - Hotel Bristol - Štampa na skelskom platnu - oblaganje skela sa zaštitnim platnom

 

SKELSKO PLATNO 

Skelsko platno kao primarnu namenu ima brendiranje gradilišnih skela i ograda. Takođe predstavlja jedan od načina zaštite prilikom rada na gradilištima, odnosno pri rekonstruisanju objekata.

Bezbednost na radu je zakonski propisana, pa osim zaštitne funkcije, posebna pažnja se posvećuje i estetskoj.

 

Skelsko platno- mesh platno - Metropoliten 7

ŠTAMPANO SKELSKO PLATNO

Brendiranjem zgrade u izgradnji PVC banerom ili mesh platnom moguće je prikazati budući izgled zgrade ili slično, te na taj način privući potencijalne kupce.

Karakteristike štampanog skelskog platna ogleda se u postojanosti, strukturi platna koja je čvrsta, štampa koja je uv i vodotporna  te je i utisak koji se postiže kod prolaznika izuzetan. 

Prilikom upotrebe mesh platna ili pvc banera kao skelskog platna za brendiranje gradilišta neophodno je uzeti u obzir gramažu materijala kako bi bili sigurni da je skela može izdržati.

 

BRENDIRANJE ZGRADA – PREKRIVANJE PVC BANEROM ILI MESH PLATNOM

PVC baner ili mesh platno, pogodno za spoljašnje brendiranje, štiti objekte na koje se postavlja, kao i od mogućih povreda onih koji se oko istih nalaze, usled mogućnosti da sa njih nešto padne, dok su upotpunjeni adekvatnom grafikom.

Štampa na PVC baneru ili mesh platnu izuzetno je postojana. Uz čvrstu strukturu, zasigurno traju onoliko dugo koliko je potrebno da budu postavljeni na datom objektu.

Time, kroz reklamu velikog formata, sa odgovarajućim dizajnom, možete istaći svoj brend, naziv svoje firme. Prednost je u mogućnosti premeštanja sa jednog mesta na drugo.

To je moguće usled izdržljivosti, otpornosti na različite vremenske prilike i brojne spoljne faktore.

Prilikom upotrebe PVC banera ili mesh platna kao skelskog platna neophodno je uzeti u obzir gramažu materijala kako bismo bili sigurni da je skela može izdržati.

POSTAVLJANJE PLATNA NA SKELE

Montaža i demontaža obavlja se u skladu sa mestom njihovog postavljanja. Kako su se pokazale da nisu zahtevna u tom pogledu, dobijamo još jednu prednost ukoliko u obzir uzmemo da dati materijali nisu namenjeni za jednokratnu upotrebu, već da se mogu premeštati po potrebi.

Uz dug vek trajanja, dodatna prednost jeste i u formatu. Mogu se raditi u dimenzijama koje su potrebne, bez ograničenja, što čini još jedan razlog zašto je odabir na PVC baneru ili mesh platnu.

Poseti naš instagram i pogledaj više slika.

 

 

Skelsko platno- mesh platno- Metropoliten 1