Grafička priprema za štampu

Uputstvo za pripremu za štampu

Štampa velikih formata (bilbord, meš, baner, zidna grafika…) na mašinama do 5m

 

Format:          TIFF, bez lejera, uključena LZW kompresija

Photoshop EPS, opcija 8bit/pixel za TIFF Preview i opcija JPEG (maximum quality) za Encoding.

PDF

Color mode:  CMYK

Dimenzije fajla: razmera 1:10 u 300 dpi

Ukoliko se radi ojačanje ivica i postavljanje ringlica na baner ili meš, sve bitne informacije treba da budu uvučene 1 cm od ivice pri razmeri 1:10  (tj. 10 cm pri razmeri 1:1)

Ukoliko je potrebno, dostaviti i skicu za montažu.

 

Štampa manjih fomata na mašinama do 1.6m širine (poster, roll up…)  

 

Format:          TIFF, bez lejera, uključena LZW kompresija

Photoshop EPS, opcija 8bit/pixel za TIFF Preview i opcija JPEG (maximum quality) za Encoding.

PDF

Color mode:  CMYK

Dimenzije fajla: razmera 1:1

Rezolucija slike: od 150 dpi do 300 dpi u zavisnosti od dimenzija fajla i detalja na slici/grafici

Ostaviti prepust slike/grafike 3 mm

Ukoliko je potrebno, dostaviti i skicu za montažu.

 

Štampa sa konturnim isecanjem (secenje na CNC-u ili kateru)

 

Format:          AI (Adobe Illustrator CC 2019)

Color mode:  CMYK

Dimenzije fajla: razmera 1:1

Rezolucija slike: od 100 dpi do 300 dpi u zavisnosti od dimenzija fajla i detalja na slici/grafici.

Obavezno postaviti štancnu u poseban lejer, a sliku/grafiku embedovati u fajl.

Ostaviti prepust slike/grafike od 5 mm u odnosu na štancnu. Sav tekst pretvoriti u krive.

Ukoliko je potrebno, dostaviti i skicu za montažu.

 

Slanje fajlova putem mejla, WE Transfer, SendSpace

 

Za sve dodatne informacije u vezi pripreme i dostave fajlova za štampu  možete nas kontaktirati na    +381 11 3571 195