Digitalna štampa na blueback papiru – bilbord papir

DIGITALNA ŠTAMPA NA BLUEBACK PAPIRU

Grafika na blueback papiru, pogodna za bilborde, postere velikih formata, usled izloženosti spoljnim uslovima, zadržava kvalitet zahvaljujući visokom stepenu stabilnosti.

Kvalitetom i adekvatnom montažom bilbord papira na potrebne konstrukcije dobija se digitalna štampa velikog formata koja je primećena gotovo svuda.

Prilikom odabira materijala vodi se računa o dužini trajanja same kampanje, odnosno oglašavanja, čime se pažnja mora usmeriti na sve pojedinosti.

Odabir da se štampa radi upravo na datoj vrsti papira jeste njegova otpornost na atmosferske uslove, kvalitet otiska, brzo sušenje, jednostavno postavljanje.

Papir za štampanje bilborda – blueback papir – namenjen je za različite tehnike štampanja (digitalna štampa na blueback papiru), dok samu štampu odlikuje visok sjaj i odličan kvalitet.

Različite vrste materijala koriste se za reklame velikog formata, u koje spadaju i oni koji se koriste za štampanje bilborda, odnosno postera.

Bilbord predstavlja jedan od primarnih vidova OOH medija (Out Of Home Advertising – ulično brendiranje) i, kao takav, zahteva materijal koji će biti otporan na spoljne faktore.

Prednosti blueback-a, shodno njegovoj upotrebnoj nameni, ogledaju se u otpornosti na atmosferske uslove, UV stabilnosti i vodootpornosti, neprovidnosti (100%), visokom stepenu stabilnosti, prilagodljivosti štampi, odličnom otisku, fleksibilnosti i trenju, odličnoj transparentnosti, perfektnoj dimenzionalnoj stabilnosti, brzom sušenju, lakom apliciranju, mogućnosti osvetljenja, mogućnosti CNC sečenja.

Papir koji se upotrebljava mora da zadovolji sve potrebne standarde, odnosno mora da bude najkvalitetniji i da dizajn i dobra montaža zainteresuju i privuku pažnju prolaznika.

Da bi se postigla zapaženost, mora se napraviti pravi izbor podloge, u čemu vam pomaže tim naših stručnih saradnika.

S obzirom na to da je primena blueback-a raznovrsna, njegova namena je prvenstveno za vizuelnu komunikaciju, i pored spomenutih bilborda i postera, može se koristiti i za unutrašnje brendiranje, odnosno za reklamno oglašavanje u zatvorenom prostoru.

Naš cilj je da vam pomognemo da odabir reklamnog papira bude visokog kvaliteta i da, uz pogodan dizajn i montažu, dovede do toga da vaš bilbord privuče pažnju na mestima na kojima je postavljen.