Operater na mašini za štampu

DOGA štamparija - karijera u štampariji DOGA - zaposlenje u štampariji DOGA; - otvoreno radno mesto u štampariji DOGA; - Radnik na mašini u štampariji DOGA štamparija - operater na mašini za štampu u štampariji DOGA

 

Čime se bavi operater na mašinama za digitalnu štampu?

Saznajte šta radi operater na mašinama za digitalnu štampu, kako da dobijete ovaj posao i šta je potrebno da biste uspeli kao operater digitalnog štampača.

Operateri na mašinama za digitalnu štampu koriste specijalizovani softver za pretvaranje digitalnih slika u fizičke otiske. Oni mogu biti odgovorni za rukovanje širokim spektrom zadataka, od ubacivanja materijala mašinu i kertridža sa bojom do rešavanja problema sa mašinama.

Operateri na mašinama za digitalnu štampu rade u okviru tima za štampu, ali povremeno sarađuju i sa drugim zaposlenima iz drugih sektora kako bi rešavali probleme sa procesom štampanja.

Poslovi operatera na mašinama za digitalnu štampu

Operateri na mašinama za digitalnu štampu imaju širok spektar odgovornosti, koje mogu uključivati:

 • Instaliranje i rešavanje problema sa ploterima i povezanom računarskom opremom, kao što su računari i skeneri, kako bi se osiguralo da ispravno rade
 • Rukovanje kompjuterizovanom opremom za štampanje za proizvodnju
 • Priprema zadataka štampanja za štampanje podešavanjem datoteka u željenom formatu za štampanje
 • Praćenje napretka zadataka za štampanje kako bi se osiguralo da se štampaju na vreme, prilagođavanje podešavanja po potrebi kako bi se ispoštovali rokovi
 • Obuka novih zaposlenih kako da koriste opremu ili softverske programe
 • Rešavanje problema sa opremom ili softverom i popravke po potrebi
 • Upravljanje kompjuterizovanim mašinama za štampanje teksta na proizvodima kao što su majice, šolje i tanjiri
 • Održavanje inventara zaliha kao što su papir i toner kertridži i naručivanje dodatnih zaliha kada je to potrebno
 • Pregledajte digitalne slike kako biste bili sigurni da su jasne i visokog kvaliteta

Plata operatera

Plate operatera na mašinama za digitalnu štampu variraju u zavisnosti od njihovog nivoa iskustva, perioda provedenog u organizaciji kao i zasluga tokom perioda rada.

Zahtevi za posao operatera na mašinama za digitalnu štampu

Da biste postali operater na mašinama za digitalnu štampu, obično je potrebno:

 • Obrazovanje: Operateri na mašinama za digitalnu štampu moraju da imaju diplomu srednje škole ili više škole. Neki poslodavci mogu preferirati kandidate koji su završili dvogodišnju diplomu saradnika iz grafičke umetnosti ili srodne oblasti. Kursevi kompjuterski podržanog dizajna, kompjuterski potpomognute proizvodnje i kompjuterski integrisane proizvodnje mogu biti od pomoći onima koji traže karijeru u digitalnoj štampi.
 • Obuka i iskustvo: Operateri na mašinama za digitalnu štampu obično prolaze obuku na poslu kako bi naučili specifične procese i procedure svoje nove uloge. Obuka može uključivati učenje specifičnog softvera i računarskih sistema koje kompanija koristi, kao i specifičnih procesa i procedura za opremu za štampanje.
 • Sertifikati i licence: Sertifikati mogu da pruže operaterima digitalnih štampača dodatna znanja o njihovim odgovornostima i da unaprede njihove mogućnosti za napredovanje u karijeri.

Veštine operatera digitalnog štampača

Operaterima digitalnih štampača velikog formata su potrebne sledeće veštine da bi bili uspešni:

 • Kompjuterske veštine: Operateri digitalnih štampača koriste kompjuterske veštine za upravljanje mašinama za digitalnu štampu i softverom. Oni takođe mogu da koriste kompjuterske veštine da kreiraju digitalne datoteke i šalju ih na štampač velikog formata. Računarske veštine takođe mogu pomoći operaterima digitalnih štampača da reše tehničke probleme sa mašinama.
 • Komunikacione veštine: Operateri digitalnih štampača komuniciraju sa svojim nadređenima i saradnicima da bi dobili uputstva i izvršili zadatke. Oni takođe komuniciraju sa kupcima kako bi odgovorili na pitanja i pružili informacije o proizvodima kompanije. Jake komunikacijske veštine mogu pomoći operaterima digitalnih štampača da budu efikasniji u svojim ulogama i da izgrade odnose sa drugima.
 • Pažnja na detalje: Kvalitet digitalne štampe velikog formata koju proizvodite zavisi od vaše pažnje posvećene detaljima. Trebalo bi da budete u mogućnosti da precizno pratite uputstva i da se uverite da je sav vaš rad tačan. Ovo vam može pomoći da proizvedete visokokvalitetne štampane proizvode i osigurate da ne rasipate materijale.
 • Mehanička sposobnost: Mehanička sposobnost je sposobnost razumevanja i upotrebe alata i mašina. Kao operater digitalnog štampača, možda ste odgovorni za održavanje i popravku opreme kojom koristite. Snažna sklonost ka mehaničkim procesima može vam pomoći da svoje radne obaveze obavljate efikasno i bezbedno.
 • Sposobnost da radite kao deo tima: Kao operater digitalnog plotera velikog formata, možete raditi sa drugim zaposlenima da biste završili projekte ili zadatke. Rad u timu može vam pomoći da razvijete pozitivne odnose sa svojim kolegama i da učite jedni od drugih.

Radno okruženje operatera digitalnog printera

Većina operatera digitalnih štampača velikog formata radi u čistim, dobro osvetljenim štamparijama sa kontrolisanom temperaturom. Obično rade standardnu radnu nedelju od 40 sati, ali će možda morati da rade uveče i vikendom da bi ispoštovali rokove. Neki operateri digitalnih printera velikog formata možda će morati da podižu i pomeraju teške rolne banera i drugih materijala, a mogu biti izloženi isparenjima iz procesa štampanja. Iako većina operatera digitalnih štampača ima malo kontakta sa javnošću, oni mogu povremeno komunicirati sa klijentima kako bi razgovarali o porudžbini ili pružili korisničku uslugu.

Kako postati operater na mašini za digitalnu štampu velikog formata

Operater možete postati ukoliko smatrate da ste dovoljno kompetentni za ovaj posao i da imate jaku želju da se razvijate u ovoj industriji. 

Ukoliko ste zainteresovani za posao operatena na mašinama za digitalnu štampu u štampariji DOGA, pošaljite svoj CV i motivaciono pismo na karijera@dogadoo.rs i postanite deo našeg tima!